Oglas

Petak, 12. april 2019.
Prodajemo stan 44,32 m2, novogradnja, neuseljen, centralno grejanje na prirodni gas (sopstveni priključak), lift, u ulici Kneza Miloša 23, stan broj 35, V sprat.

Pisane ponude primamo do 19.04.2019. do 12 časova putem pošte ili na e-mail info@sombor-gas.rs

Odabraće se ponuda po principu najveće ponuđene cene. Zaključenje Ugovora o kupoprodaji i isplata ugovorene cene do 25.04.2019. godine.
„SOMBOR-GAS“ dooSombor-gas na novoj lokaciji

Četvrtak, 1. novembar 2018.
Sombor-gas je promenio lokaciju. Od sada se nalazimo na adresi:
Rade Končara 30

Rade Končara 30

Nove cene gasa

Petak, 1. septembar 2017.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. oktobra 2017. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 35,46 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%

Pogledajte novi cenovnik!

Nove cene gasa

Petak, 27. maj 2016.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. juna 2016. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 35,49 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%

Pogledajte novi cenovnik!

Nove cene gasa

Petak, 1. april 2016.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. aprila 2016. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 36,82 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.059,37 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Nove cene gasa

Petak, 25. septembar 2015.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. oktobra 2015. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 38,46 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Nove cene gasa

Sreda, 1. jul 2015.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. jula 2015. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 42,30 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Nove cene gasa

Ponedeljak, 1. jun 2015.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. juna 2015. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 47,58 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Nove cene gasa

Petak, 30. januar 2015.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 2. marta 2015. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 50,30 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Javna konsultacija

Petak, 5. decembar 2014.
Poštovani,
objavljujemo javnu konsultaciju na temu "Pravila o radu distributivnog sistema prirodnog gasa"

Vaše primedbe i komentare možete dostaviti putem e-maila do 15.12.2014.

Preuzmite dokument

Nove cene gasa

Utorak, 14. oktobar 2014.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 15. novembra 2014. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 47,48 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Sreda, 11. septembar 2014.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. oktobra 2014. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 45,91 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 1.956,66 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


Obaveštenje o načinu utvrđivanja kvaliteta gasa
Sreda, 29. januar 2014.

Kvalitet gasa tj. donja toplotna vrednost prirodnog gasa utvrđuje se na mestima isporuke prirodnog gasa iz transportnog sistema. Na osnovu Uredbe o uslovima za isporuku prirodnog gasa, Član 32v, donju toplotnu vrednost prirodnog gasa utvrđuje energetski subjekt za transport prirodnog gasa a to je JP „Srbijagas“ Novi Sad, Sektor tehničke podrške, RJ merenje i regulacija.

Ugovorena donja toplotna vrednost prirodnog gasa je 33.338,35 kJ/m³. Utvrđivanje hemijskog sastava i donje toplotne vrednosti prirodnog gasa vrši se svakodnevnim uzimanjem uzoraka i njihovom hromatografskom analizom na mestima uzorkovanja prirodnog gasa u skladu sa Programom dinamike uzorkovanja na transportnom sistemu JP „Srbijagas“.

Informaciju o donjoj toplotnoj vrednosti gasa, „Sombor-gas“ kao javni snabdevač na području grada Sombora dobija jednom mesečno od JP „Srbijagas“ u vidu izveštaja Podaci za korekcioni faktor, a svoje potrošače informiše o donjoj toplotnoj vrednosti isporučenog gasa u stavu „Kvalitet“ na svakom ispostavljenom računu.

Kupac ima pravo da zahteva vanrednu kontrolu kvaliteta, pri čemu je obavezan da plati sve troškove vanredne kontrole, ukoliko se utvrdi da je gas bio ugovorenog kvaliteta.

Nove cene gasa
Četvrtak, 14. novembar 2013.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. decembra 2013. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 46,02 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.291,35 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10% 

Nove cene gasa
Četvrtak, 8. avgust 2013.
Na osnovu Saglasnosti Agencije za Energetiku Republike Srbije, primenjivaće se nove cene pri obračunu potrošnje prirodnog gasa u skladu sa Metodologijom za određivanje cene prirodnog gasa za javno snabdevanje,
počevši od 1. septembra 2013. godine.
Nove cene za kategoriju „Domaćinstva“ su:
Tarifni stav „ENERGENT“ 47,48 din/m³
Tarifni stav „NAKNADA PO MESTU ISPORUKE“ 2.291,35 din /mesto isporuke/ godina
Na gore navedene cene obračunava se PDV po stopi od 10%


 

Novo - BESPLATAN POZIV
Sreda, 19. decembar 2012.


Informacije o priključenju na distributivnu gasnu mrežu, potrošnji gasa, cenama, računima i ostalim elementima vezanim za koršćenje prirodnog gasa možete dobiti besplatnim pozivom na broj  0800 - 000 - 025
iz mreže 025 fiksne telefonije, svakog radnog dana u periodu 08.00-14.00 časova.

 

Izmena načina plaćanja
Petak, 5. oktobar 2012.
POŠTOVANI SUGRAĐANI,
"Sombor-gas" Vas obaveštava da se po odluci Upravnog Odbora
JP "Srbijagas"  od 25.09.2012. ukida odloženo plaćanje za isporučeni gas - 37,5% od ukupnog računa, koje dospeva za 6 meseci od roka dospeća prvog dela računa.

Od naredne fakture, tj. obračunskog perioda 01.11. - 30.11.2012.g. prirodni gas će biti fakturisan sa dospećem u ukupnom iznosu mesečne potrošnje.