Uslovi za plaćanje priključka

Na osnovu člana člana 268. stav 2. i člana 261. tačka 7) Zakona o energetici („Službeni glasnik RS“, broj 145/2014) Odbor direktora , na 66. sednici održanoj 04.12.2018. godine, doneo je odluku o visini troškova priključenja na sistem za distribuciju prirodnog gasa.

Ova odluka primenjuje se od 1. januara 2019. godine.

 redni broj 
Opis pozicije
Iznos
u dinarima
 (bez PDV-a)
 1Troškovi izgradnje tipskog priključka na već izgrađenu mrežu za kategorije tipskog priključka:
 1.1G-2,577.598,00
 1.2G-478.798,00
 1.3G-684.198,00
 2Troškovi izgradnje tipskog priključka ako se priključak gradi istovremeno sa izgradnjom mreže za kategorije tipskog priključka:
 2.1G-2,562.078,00
 2.2G-463.038,00
 2.3G-667.358,00
 3Jedinični varijabilni trošak opreme i radova za svaki dodatni metar preko granične udaljenosti1.009,00
 4Deo troškova sistema, jedinstven za sve distributivne mreže za kategorije tipskog priključka:
 4.1G-2,54.205,00
 4.2G-46.308,00
 4.3G-610.513,00

 

   CENA bez PDV              CENA SA PDV

   G2,5                   81.803,00din         98.163,60din

   G4                      85.106,00din        102.127,20din

   G6                      94.711,00din        113.653,20din

Potrebna dokumenta prilikom ugovaranja (dobijaju se u službi katastra):

- LIST NEPOKRETNOSTI

- KOPIJA PLANA

ZA SVE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA SE MOŽETE OBRATITILIČNO U PROSTORIJAMA "SOMBOR-GAS" - Rade Končara 30,
svakog radnog dana od 07,00 - 15,00 časova
ili
PUTEM TELEFONA    0800-000-025 ,   025-430-850 ,   025-430-851