Uslovi za plaćanje priključka
Ponedeljak, 27. novembar 2017.

CENA bez PDV              CENA SA PDV

   G2,5                   79.484,00din         95.380,80din

   G4                      82.913,00din         99.945,60din

   G6                      96.647,00din        115.976,40din

Potrebna dokumenta prilikom ugovaranja (dobijaju se u službi katastra):

- LIST NEPOKRETNOSTI

- KOPIJA PLANA

ZA SVE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA SE MOŽETE OBRATITILIČNO U PROSTORIJAMA "SOMBOR-GAS" - Trg Svetog Trojstva 1,
svakog radnog dana od 07,00 - 15,00 časova
ili
PUTEM TELEFONA    0800-000-025 ,   025-430-850 ,   025-430-851