Uslovi za plaćanje priključka G-4
Sreda, 30. decembar 2015.

CENA bez PDV              CENA SA PDV

1. ZA AVANSNU UPLATU     76.855,00din      92.226,00din

2. OTPLATA NA RATE           700,00€               840,00€

 Otplatom na rate, kupac sam određuje visinu i broj rata, a stiče pravo na priključenje otplatom celokupnog iznosa cene priključenja.

Napomena:

UPLATA U DINARIMA. Obračun evra po srednjem kursu Narodne Banke Srbije na dan uplate.


Potrebna dokumenta prilikom ugovaranja (dobijaju se u službi katastra):

- LIST NEPOKRETNOSTI

- KOPIJA PLANA

ZA SVE INFORMACIJE I OBAVEŠTENJA SE MOŽETE OBRATITILIČNO U PROSTORIJAMA "SOMBOR-GAS" - Trg Svetog Trojstva 1,
svakog radnog dana od 07,00 - 15,00 časova
ili
PUTEM TELEFONA    0800-000-025 ,   025-430-850 ,   025-430-851